FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
4
Přijaté transfery
25 643 400 Kč
1
Daňové příjmy
9 641 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
621 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
70 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
51 724 600 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 428 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 744 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 021 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
51 724 600 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 428 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 744 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 021 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč