FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
9 641 000 Kč
4
Přijaté transfery
8 173 400 Kč
2
Nedaňové příjmy
546 600 Kč
3
Kapitálové příjmy
70 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
36 215 600 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 192 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 675 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
296 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
41 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
36 215 600 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 192 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 675 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
296 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
41 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč