FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
7 157 000 Kč
Nedaňové příjmy
507 600 Kč
Přijaté transfery
243 100 Kč
Kapitálové příjmy
60 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
5 850 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 871 200 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
257 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
81 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 850 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 871 200 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
257 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
81 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč