FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
9 629 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
519 600 Kč
4
Přijaté transfery
241 800 Kč
3
Kapitálové příjmy
70 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
28 363 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 113 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 638 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
296 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
39 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
28 363 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 113 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 638 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
296 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
39 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč