FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
7 274 000 Kč
Přijaté transfery
774 100 Kč
Nedaňové příjmy
553 100 Kč
Kapitálové příjmy
60 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
6 076 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 272 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 971 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
579 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 076 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 272 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 971 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
579 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč