FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
7 365 500 Kč
Přijaté transfery
774 100 Kč
Nedaňové příjmy
573 100 Kč
Kapitálové příjmy
60 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
13 772 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 976 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 032 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
579 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
13 772 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 976 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 032 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
579 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
47 000 Kč