FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
4
Přijaté transfery
8 496 300 Kč
1
Daňové příjmy
7 557 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
573 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
60 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
2
Průmyslová a ostatní odvětví
21 476 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 038 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 179 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
579 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
48 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
21 476 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
6 038 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 179 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
579 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
50 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
48 000 Kč