FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
6 479 500 Kč
Přijaté transfery
1 371 200 Kč
Nedaňové příjmy
787 500 Kč
Kapitálové příjmy
470 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
5 829 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 966 100 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 811 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
692 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 829 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 966 100 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 811 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
692 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč