FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
6 479 500 Kč
4
Přijaté transfery
1 371 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
787 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
470 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
3
Služby pro obyvatelstvo
5 829 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 966 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 811 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
692 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 829 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 966 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 811 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
692 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč