FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
6 630 000 Kč
4
Přijaté transfery
2 707 500 Kč
2
Nedaňové příjmy
489 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
360 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
7 183 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 798 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 001 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
170 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 183 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 798 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 001 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
170 500 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč