FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Daňové příjmy
6 630 000 Kč
Přijaté transfery
2 707 500 Kč
Nedaňové příjmy
489 700 Kč
Kapitálové příjmy
360 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Služby pro obyvatelstvo
7 183 400 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 798 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 001 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
170 500 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 183 400 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 798 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 001 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
170 500 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč