FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
5 837 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
550 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
416 000 Kč
4
Přijaté transfery
386 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
4 518 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 875 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
715 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 518 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 875 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
715 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
45 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč