FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
5 614 700 Kč
4
Přijaté transfery
641 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
540 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
83 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
4 156 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 808 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
787 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
98 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 156 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 808 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
787 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
98 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč