FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
Daňové příjmy
5 614 700 Kč
Přijaté transfery
641 100 Kč
Nedaňové příjmy
540 500 Kč
Kapitálové příjmy
83 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
Služby pro obyvatelstvo
4 156 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 808 200 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
787 600 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
98 100 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
4 156 900 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 808 200 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
787 600 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
98 100 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč