FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
4 740 200 Kč
4
Přijaté transfery
1 522 700 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 053 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
50 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
3
Služby pro obyvatelstvo
4 529 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 236 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
465 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
106 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 529 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 236 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
465 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
106 700 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč