FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
4 714 400 Kč
4
Přijaté transfery
813 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
418 800 Kč
3
Kapitálové příjmy
208 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
4 694 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 533 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
263 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 694 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 533 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
263 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
7 000 Kč