FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
Daňové příjmy
4 714 400 Kč
Přijaté transfery
813 600 Kč
Nedaňové příjmy
418 800 Kč
Kapitálové příjmy
208 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
Služby pro obyvatelstvo
4 694 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 533 900 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
263 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
4 694 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 533 900 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
263 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
83 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
29 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
7 000 Kč