FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
55 659 500 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
58 822 576 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
106 %
VÝDAJE ROZPOČET
71 029 900 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
56 669 653 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
80 %
SALDO ROZPOČET
-15 370 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
2 152 924 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU