FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
74 034 100 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
72 367 949 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
98 %
VÝDAJE ROZPOČET
115 404 500 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
66 032 464 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
57 %
SALDO ROZPOČET
-41 370 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 335 485 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU