FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
99 549 500 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
99 718 207 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
100 %
VÝDAJE ROZPOČET
140 919 900 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
101 923 192 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
72 %
SALDO ROZPOČET
-41 370 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
-2 204 985 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU