FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
98 593 400 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
93 578 352 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
95 %
VÝDAJE ROZPOČET
139 963 800 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
93 015 182 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
66 %
SALDO ROZPOČET
-41 370 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
563 170 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU