FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
74 019 100 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
70 722 237 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
96 %
VÝDAJE ROZPOČET
115 389 500 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
65 369 799 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
57 %
SALDO ROZPOČET
-41 370 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
5 352 438 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU